Về Chúng Tôi

Lê Trần Media là đơn vị sáng tác ý tưởng kịch bản, chuyên cung cấp các Dự án cuộc thi Âm nhạc, Nhà sản xuất Gameshow Truyền hình, Huấn luyện, Quản lý và Quảng bá Tài năng Âm nhạc

SỨ MỆNH

Kết nối ý tưởng kịch bản với mục tiêu kinh doanh và tiếp thị của khách hàng. Sự thành công của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi.

TẦM NHÌN

Tạo ra những sản phẩm có giá trị về nhân văn từ kịch bản đến âm nhạc để luôn là nơi đồng hành cùng những tài năng âm nhạc Việt.